Tag Fiqh

Hukum Syariat dan Muamalat Islam, Penting seperti Akidah dan Akhlak

Kisah Keajaiban Istighfar dan Taubat Untuk Mencari Jodoh

Mencari Jodoh yang baik shaleh-salehah dalam Islam
Kisah ini akan melengkapi ikhtiar ikhwan-akhwat yang sedang mencari jodoh. Bisa jadi, Anda sering mengalami hal ini tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sebagaimana yang dikutip Ust. Saif Alemdar, dari buku “Dzikrayat Ali Tantowy”, karya Syaikh Ali Tantowy sendiri…

Definisi Wasatiyyah dan Konsep Moderat Islam

konsep Wasatiyyah Islam bukan moderat
Wasatiyyah adalah sebuah kerangka berpikir, bersikap dan bertingkah laku yang ideal, penuh keseimbangan dan proposional dalam syariat Islam dan seharusnya tertanam dalam pribadi muslim. Arus wasatiyyah ini dipopulerkan oleh Dr. Yusuf Qardhawi, seorang cendikiawan muslim terkenal asal Mesir yang hijrah ke…

Kritik Syariah dan Revisi Hukum Fiqih Untuk Pendidikan

Kritik Hukum Fiqih Revisi syariat Islam
Munculnya istilah wajib, haram, halal, sunah, makruh dan mubah dalam hukum fiqih Islam adalah hasil ijtihad para ulama salaf tidak murni dari al-Quran dan al-hadits. Gunanya, untuk mempermudah muslim memahami nilai dan ajaran syariah. Penetapan sesuatu (contoh: makan daging babi) boleh…

Blog Openulis

Blog artikel edukasi Islam di atas dan untuk semua golongan.