Tag Nabi Muhammad

Rasul terakhir yang diutus kepada seluruh manusia di dunia.

Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi Sahabat Nabi Mencium Kaisar Romawi

Syuhada mati syahid
Kali ini kita akan bercerita tentang seorang sahabat Rasul yang mungkin tidak kau terkenal, namun beliau pernah menjadi pahlawan menyelamatkan sahabat Rasulullah dan umat Islam lainnya, beliau adalah Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi. Bersama pasukan muslimin lain, beliau ditawan oleh tentara Romawi di Syam…

Sikap Muslim Menghadapi Media Anti Islam

Berita Islam Meyudutkan Agama
Kerap kali kita dikejutkan dengan karya-karya dan media yang melecehkan agama Islam, seperti karikatur, film dan buku yang secara langsung menghina Nabi Muhammad dan al-Quran. Tidak lain, tidak bukan mereka hanya ingin melampiaskan nafsu dan melihat apakah umat Islam saat ini…

Definisi Wasatiyyah dan Konsep Moderat Islam

konsep Wasatiyyah Islam bukan moderat
Wasatiyyah adalah sebuah kerangka berpikir, bersikap dan bertingkah laku yang ideal, penuh keseimbangan dan proposional dalam syariat Islam dan seharusnya tertanam dalam pribadi muslim. Arus wasatiyyah ini dipopulerkan oleh Dr. Yusuf Qardhawi, seorang cendikiawan muslim terkenal asal Mesir yang hijrah ke…

Blog Openulis

Blog artikel edukasi Islam di atas dan untuk semua golongan.